חיפוש | הודעות אחרונות | הודעות פרטיות | לוח בקרה אישי
 
מנהיגות ודמות המנהיג   נכתב בתאריך 02-09-07 בשעה 12:20
No Avatar
Legion877 לא מחובר Legion877
עצם הפז"ם נשברה
שלח/ה 2,934 הודעות
שלח הודעה פרטית
 
הגב עם ציטוט
העיסוק במנהיגות הוא כלל אינו תחום חדש, והחל להתפתח עוד מלפני הספירה. פירושה של המנהיגות הוא הפקת המיטב מאנשים, והבאתם למצב של מימוש מלוא הפוטנציאל שלהם. בתחילתה של ההיסטוריה החקר בתחום היה עיסוקם של היסטוריונים ופילוסופים (לדוגמא: אפלטון-עסק בשאלה: מיהו הראוי לשלוט?). מאוחר יותר במאה ה-20 הפך הדיון בנושא לנחלתם של העוסקים במדעי ההתנהגות. דוגמא לכך הוא פרויד אשר סבר כי בני אדם זקוקים לאוטוריטה- כלומר אדם שאפשר להעריצו, להיכנע לו ואפילו להתענות תחתיו! על פי פרויד ,ברגע שאדם נולד יש לו צורך באב שאפשר לסמוך עליו להאמין ביכולתו ולחוש כלפיו יראה.

כיום מבחינים בין סוגים שונים של מנהיגות, וביניהם המנהיגות הצבאית. אז מה היא בעצם מנהיגות צבאית? ההגדרה העדיפה על פי המחקר של פופר ורונן (1989) היא " הנעת אנשים לביצוע משימות".

בספרים ובמאמרים שונים מפרי עטם של קציני צה"ל באים לביטוי קווים כללים המאפיינים את דמותו של המפקד. על פי ראובן גל (שם.1989) אלו הן התכונות המאפיינות את המפקד בצה"ל : 1. סמכות ועצמאות. 2. קריאת מצב ואלתור. 3. אמינות . 4. לקיחת אחריות ואי-חשיפת פקודים לסכנות מיותרות. 5. פיקוד ישיר- כלומר לקיחת אחריות אפילו על חשבון יוזמות הפקודים שעלולות לגרום ל"ראש קטן". 6. מקצועיות. 7. כח הנעה (הנובע מעקרון ההובלה והדוגמא האישית).

על פי ספרו של אביגדור קהלני "דרך לוחם" מפקד טוב הוא מפקד הנוטע בחייליו תחושת אמון וביטחון- תחושה זאת חיונית לחיילים במיוחד במצבי מתח וחרדה. בספרו "אחרי" מציין קהלני כי המילה "אחרי" באה לידי ביטוי תמצית המנהיגות הצבאית. המצב כזה המפקד מהווה דוגמא אישית מובהקת מופתית, כלומר המפקד חייב להיות מסוגל לשאוג "אחרי" כאשר הוא צריך להיות הראשון שמסתער העט משימה קשה בשדה הקרב.

אם כך , מה מיחד אתה מנהיג הצבאי משאר סוגי המנהיגים ? ההבדל העיקרי הוא בכך החייב להישמר "דיסטנס" בין המנהיג למונהגים. גם בסוגים אחרים של מנהיגות קיים "דיסטנס" מסוים, אך הוא הרבה פחות נוקשה מאשר במערכת הצבאית.

הנוקשות והשמירה על "דיסטנס" בכל מחיר נובעת מכך שעיקר פעילותו של הצבא הוא בלחימה. במצב כזה חייבת להתקיים משמעת מופתית. הפרת המשמעת בשדה קרב עלולה להיות הרת אסון. כלומר מקור הנוקשות הזו הוא בכך שתפקוד הצבא קובע את גורלה של מדינה שלמה, ואת גורלם של כל השותפים בלחימה- כולל החיילים הנלחמים ומסכנים את חייהם.

ההנחה עליה מבוססות מערכות צבאיות היא שכדי שבשדה הקרב אכן תתקיים המשמעת הנדרשת, כבר מתחילת הכשרת החיילים, צריכה להתקיים משמעת זו- שאותה מאפשר ביין היתר ,הדיסטנס"- במטרה שהחיילים יהיו מסוגלים לציית לפקודות באופן מושלם.

"הדיסטנס" מעניק למפקדים עליונות מסוימת, והופך אותם לדמות שאסור לפקפק בה , וחובה לפעול על פי הוראותיה.


בצה"ל בדרך למנהיגות עוברים המועמדים קורסים מיוחדים שמטרתם לפתח את כושר המנהיגות. אם כך , השאלה היא האם באמת ניתן לפתח כושר כזה? חוקרים רבים מתלבטים בסוגיה זו. שאלתם היא האם היכולת להנהיג היא "מתת-אל" כלומר כישרון מולד , או תוצאה של למידה ופתוח מיומנויות?

בהיסטוריה קיימות דמויות רבות שמעולם לא למדו להיות מנהיגים, ביניהם דויד בן גוריון, קנדי , ודה-גול. ההנחה המקובלת כיום היא כי יש תכונות אישיות המסייעות להפיכת אדם למנהיג. כמו כן אין להסתמך אך ורק על כישרון מולד, חייבת להתבסף לכך גם המוטיבציה להנהיג.

כדי לפתח את כושר המנהיגות,חשוב לדעת כיצד נתפסים מנהיגים חיוביים , וכיצד נתפסים השליליים ?המנהיג השלילי בדרך כלל מתעלם מזכויות ורגשות של אחרים, ולפעמים הוא אפילו נוהג בתוקפנות כלפי אחרים. המנהיג החיובי לעומת זאת אינו מתעלם מזכויות ומהנורמות והערכים המקובלים. הוא מתייחס באופן שוויוני לאנשיו ומשתתף אותם. כמו כן הוא דואג לאנשיו ולא רק לעצמו.

ניתן להגדיר מנהיג טוב גם כזה המחדיר ביטחון במונהגיו , ומקדם ומרחיב אותם (חומרית ו/או רוחנית).

נסכם נושא זה במילותיו של לאו טסו: "מנהיג גרוע הוא מנהיג שאנשיו בזים לו. מנהיג טוב הוא מנהיג שאנשיו מהללים אותו. ומנהיג גדול הוא מנהיג שאנשיו אומרים: עשינו את זה בעצמנו


מקור: http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%...90%D7%99%D7%AA

מנהיגות

מנהיגות היא יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת.

מנהיגות מתקשרת בצורה ישירה להשפעה. ויותר מכך, מנהיגות היא היכולת להשפיע על מוטיבציה של אנשים. הרבה אנשים שדיברו על נושא המנהיגות תיארו בעצם שליטים ולא מנהיגים. חשוב להבחין בין מנהיגות (LEADERSHIP) לבין שלטון (RULERSHIP). כאשר אנשים מצייתים לאדם מסוים בגלל שיש בידיו סמכות רשמית, לדוגמה, מלך, מנהל, קצין בכיר – קשה להבחין אם הם פועלים מתוך רצונם או מתוך חשש לענישה מצד נושא הסמכות. כך גם הדבר לגבי כוח. כשאדם מציית לאיום המלווה באקדח – הוא מציית לכוח. כאשר אדם מציית להוראות של רופא – הוא מציית לכוח המודרני: ידע ומומחיות.

נושא המנהיגות ופיתוחה העסיק פילוסופים ומדענים רבים במשך הדורות. זהו מושג חמקמק שקשה להגדירו במדויק או לעמוד על טיבו ועל מרכיביו. כיום מקובל לחשוב שמנהיגות היא יכולת מתמחה, כלומר קיימים סוגים רבים שלה, שכל אחד מהם מתאים לסוג אחר של מצבים. לדוגמה, אדם שהצליח כמנהיג צבאי לא יצליח בהכרח כראש ממשלה או כמנכ"ל של חברת היי-טק. (ראו להלן, סגנונות מנהיגות).

ישנם סוגים שונים של מנהיגות, וקונטקסטים שונים למנהיגות:

מנהיגות צבאית
מנהיגות חינוכית
מנהיגות דעה או רעיונית
מנהיגות פוליטית
מנהיגות ארגונית
מנהיגות חברתית
מנהיגות לא פורמלית/פורמאלית.
כיום מוסדות שונים עוסקים בפיתוח מנהיגות.

תכניות הכשרת מנהיגות ניתן לראות בצה"ל, בבית ספר למנהיגות.
מנהיגות חינוכית מפותחת בתכניות של מכון מנדל למנהיגות "בית ספר למנהיגות חינוכית".
מנהיגות חברתית והעצמת נשים או מיעוטים ניתן לראות בארגונים לשינוי חברתי.
פיתוח מנהיגות ארגונית או עסקית ניתן למצוא בתכניות ההכשרה של בתי ספר לניהול ומנהל עסקים.
בעבר היה נהוג לייחס את יכולת המנהיגות להשראה אלוהית כביכול (מה שמכונה בלועזית "כריזמה"). אולם היום מקובל לחשוב כי מדובר בפוטנציאל הקיים במידה זו או אחרת בכל אדם ושניתן לפתח ולטפח אותו, ואפילו להתאימו לסיטואציה ספציפית. על בסיס גישה זו התפתחו בשנים האחרונות מתודולוגיות העוסקות בפיתוח וטיפוח המנהיגות. למרות קיומם של הבדלים בולטים בין הגישות השונות, כולן מסכימות פחות או יותר על הגדרה של המנהיגות המבוססת על קיומן של יכולות אנושיות מסוימות אצל המנהיג. בין היתר, ניתן למנות את היכולות הבאות כאלה שיש לגביהן את ההסכמה הרחבה ביותר:

יכולת הצגת חזון - היכולת להגדיר באופן ברור ומוחשי את המטרה המשותפת שאליה הוא מנהיג.
דוגמה אישית - היכולת לבטא במעשיו ובהתנהגותו את הערכים שבהתאם להם הוא מצפה ממונהגיו לפעול.
איזון בין שכל ורגש - היכולת לשקול בצורה נכונה שיקולים שכלתניים אל מול שיקוליים ריגשיים בעת קבלת החלטות.
הובלת שינויים - היכולת להתמודד עם מצבים של שינוי על כל המורכבות והקושי הכרוכים בהם.
הבנה באנשים - הבנה של אופן הפעולה של בני אדם במצבים מורכבים ומאתגרים והתחשבות בצרכים של מונהגיו כבני אדם.
כושר ארגון - היכולת לעצב ולהפעיל מבנים ארגוניים.
אומץ - היכולת לקבל החלטות קשות המכילות גורם של סיכון.
האצלת סמכויות - היכולת להאציל מסמכויותיו לאנשים אחרים מבלי להפחית מאחריותו לתוצאות.

[עריכה] סגנונות מנהיגות
קיימים סגנונות שונים של מנהיגות, הנבדלים זה מזה בשלושה גורמים עיקריים:

תפישת המנהיג את תפקידו ואת סמכויותיו.
תפישת החברה את תפקידי המנהיגות.
מידת החשיפה של המנהיג אל מונהגיו.
ניתן לומר כי הצלחתו של מנהיג תלויה במידה רבה בהתאמת סגנון המנהיגות שלו לנסיבות שבהן עליו להנהיג.


[עריכה] מנהיג חיובי ומנהיג שלילי
מדובר על שני סוגי מנהיגים: מנהיגים אישיים ומנהיגים חברתיים. מניעיו של המנהיג האישי הם לשרת את האינטרס העצמי שלו ואילו המנהיג החברתי אינו מונע רק על-ידי האינטרס האישי אלא משרת את האינטרס הציבורי. המנהיג האישי מפגין התעלמות מזכויות ומרגשות של אחרים, חסר סובלנות ומאופיין בהתנהגויות נצלניות. מנהיג זה מפגין לעתים קרובות תוקפנות בלתי נשלטת תוך שהוא מתכחש לה. המנהיג האישי מעורר אצל מונהגיו רגשות של צייתנות וכניעה ואף יוצר תלות כלפיו. לעומתו, המנהיג החברתי אינו מתעלם מרגשות, מזכויות ומ"כללי המשחק" המקובלים. הוא מתייחס למונהגיו בצורה שוויונית, מפתח ומעצים אותם. המנהיג החברתי משפיע מבחינה חברתית באמצעות מנגנון ההפנמה, כלומר שילוב של ערכי המנהיג כעקרונות מנחים אל תוך התפיסה העצמית של המונהגים.


מקור: http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%...92%D7%95%D7%AA

http://youtube.com/watch?v=1mWuVE6RG14

http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/572/245.html


בברכה,
מציק ראשי באתר "יחידה".
0
תשובה : מנהיגות ודמות המנהיג   נכתב בתאריך 02-09-07 בשעה 12:36
No Avatar
pegasus1640 לא מחובר pegasus1640
משתמש ותיק
שלח/ה 400 הודעות
שלח הודעה פרטית
 
הגב עם ציטוט
מאמר מעניין
0
תשובה : מנהיגות ודמות המנהיג   נכתב בתאריך 02-09-07 בשעה 14:58
No Avatar
Legion877 לא מחובר Legion877
עצם הפז"ם נשברה
שלח/ה 2,934 הודעות
שלח הודעה פרטית
 
הגב עם ציטוט
למי יש עוד מידע או סירטונים בנושא תוסיפו


בברכה,
מציק ראשי באתר "יחידה".
0
תשובה : מנהיגות ודמות המנהיג   נכתב בתאריך 02-09-07 בשעה 15:18
No Avatar
ilan לא מחובר ilan
משתמש ותיק
שלח/ה 199 הודעות
שלח הודעה פרטית
 
הגב עם ציטוט
מאמר מצויין, באמת מראה מה צריך להיות במנהיג.


0
תגובה

הגדרות אשכול

חוקי משלוח הודעות
You may not post new threads
אתה לא יכול להגיב
אתה לא יכול להוסיף קבצים מצורפים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

BB code is פועל
סמיילים הינו פועל
קוד [IMG] הינו פועל
קוד HTML הינו כבוי


Powered by vBulletin®, Copyright © 2011 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
זרוע היבשה חיל האוויר חיל הים משמר הגבול חיל המודיעין תומכי לחימה אלבומים פורומים קישורים מגזין יחידה קליבר קרבי
כל הזכויות שמורות לאתר יחידה - אתר יחידות צה"ל © 2004 - 2015 (האתר הינו אתר פרטי ואינו אתר רשמי צה"לי) פרסום באתר | אודות אתר יחידה | צור קשר | מפת האתר