Notice: Undefined variable: styleid in /home/yehidaco/public_html/jvb_core.php on line 47

Notice: Undefined variable: wrapperID in /home/yehidaco/public_html/jvb_core.php on line 48
מילון ראשי תיבות בצה"ל

Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
התחברות לאתר הירשם לאתר
זכור אותי
 
שכחתי סיסמא

תמונות שנוספו לאחרונה


באדיבות yes
באדיבות yes
באדיבות yes
לוחמת סנפיר בצלילה
לוחמי ילת
גדוד גפן- בה
לוחמים בזרוע הים
תג גדוד אב
תג בהל
תג יחידת יהלו

חסויות

ראשי תיבות בצה"ל
בואו ללמוד מונחים, מושגים, ביטויים, סלנג צבאי וראשי תיבות בהם משתמשים בצה"ל. עומדים לפני גיוס ? הכירו קצת את הז'רגון (הניב, השפה המקצועית) בצה"ל.


כללי
צה"ל - צבא הגנה לישראל.
מטכ"ל - מטה כללי.
רמטכ"ל - ראש המטה הכללי.

דרגות בצה"ל
רא"ל - רב אלוף.
תא"ל - תת אלוף.
אל"מ - אלוף משנה.
סא"ל - סגן אלוף.
רס"ן - רב סרן.
סג"מ - סגן משנה.
קא"ב - קצין אקדמי בכיר.
קמ"א - קצין מקצוע אקדמי.
ממ"ק - ממלא מקום קצין (מפקד שאינו קצין)
בח"ק - בחזקת קצין.
רנ"ג - רב נגד.
רס"ב - רב סמל בכיר.
רס"מ - רב סמל מתקדם.
רס"ר - רב סמל ראשון.
סמ"ר - סמל ראשון.
רב"ט - רב טוראי.
טר"ש - טוראי ראשון (הדרגה בוטלה).
בח"ג - בחזקת חוגר.
אע"צ - אזרח עובד צה"ל.

תפקידים בצה"ל
תפקידים כלליים
מח"ט - מפקד חטיבה.
סמח"ט - סגן מפקד חטיבה.
מג"ד - מפקד גדוד.
סמג"ד - סגן מפקד גדוד.
מ"פ - מפקד פלוגה.
סמ"פ - סגן מפקד פלוגה (מבטאים: סמך מם פיא).
מ"מ - מפקד מחלקה.
מ"כ - מפקד כיתה.
מש"ק - מפקד שאינו קצין.
רס"פ - רב סמל פלוגתי.
ש"ג - שוטר גדודי / שומר גדר (הכוונה היא לשומר שבשער).


תפקידים חייליים / מקצועיים
קתמ"ר - קצין תותחנים ראשי
מסו"ל - מפקד סוללה (תותחנים ונ"מ).
סמסו"ל - סגן מפקד סוללה.
קע"ת - קצין עמדת תותחים.
קש"א - קצין קישור ארטילרי.
קת"ק - קצין תצפית קדמי.
ק"ס - קצין סיור.
קצח"ר - קצין חי"ר ראשי.
רס"ל - רב סמל סוללתי.
מ"ט - משנה טכני.
קהנ"ר - קצין הנדסה ראשי.
קמנ"ר - קצין מודיעין ראשי.
קמ"ן - קצין מודיעין.
קשר"ג - קצין קשר גדודי.
קשל"ר - קצין שלישות ראשי
קשל"א - קצין שלישות אוגדתי.
קז"ק - קצין זימון קורסים (בשלישות הראשית)
קחש"ר - קצין חימוש ראשי.
קח"ש - קצין חימוש.
קמצ"ר - קצין משטרה צבאית ראשי.
קמ"ץ - קצין משטרה צבאית.
קת"ח - קצין תחזוקה.
קתח"ר - קצין תחזוקה ראשי.
קס"א- קצין סיוע ארטילריה (בתותחנים).
קסל"פ - קצין סילוק פצצות (יחס"פ).
גד"ב - גדוד בנוני (תותחנים).

אגפים וזרועות בצה"ל
אט"ל - אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה.
אג"ת - אגף תכנון.
אמ"ן - אגף מודיעין.
אמ"ץ - אגף מבצעים.
אכ"א - אגף כוח אדם.
אג"ם - אגף המטה הכללי.
מז"י - מפקדת זרוע יבשה.

חילות בצה"ל
ח"א - חיל האוויר
חה"ן - חיל ההנדסה
חי"ח - חיל החימוש
חי"ר - חיל הרגלים
חמ"ן - חיל מודיעין
חנ"כ - חיל החינוך והנוער
חר"פ - חיל רפואה
חש"ן - חיל השריון
חת"מ - חיל התותחנים
חת"ק - חיל התחזוקה
חש"ל - חיל השלישות
חמ"ץ - חיל המשטרה הצבאית
ח"י - חיל הים

יחידות בצה"ל
דו"צ - דובר צה"ל.
ירפ"א - יחידה רפואית אווירית.
מצ"ח - משטרה צבאית חוקרת.
גדס"ר - גדוד סיור
פלחה"ן - פלוגת חיל הנדסה.
פלחו"ד - פלוגת חוד.
פלחי"ק - פלוגת חיל קשר.
פלנ"ט - פלוגת נ"ט.
פלס"ר – פלוגת סיור.
יחמ"ן - יחידת מודיעין
יחמ"מ - יחידת מודיעין מטרות

אמצעי לחימה בצה"ל
אמל"ח - אמצעי לחימה.
נק"ל - נשק קל.
רק"ם - רכב קרבי משוריין.


נשק קל בצה"ל
מא"ג - מקלע אחיד גדודי.
מק"כ - מקלע כבד.
מקל"ר - מקלע רימונים.
רוב"צ - רובה צלפים.
רומ"ט - רובה מטען.
רוס"ר - רובה סער.
ררנ"ט - רובה רימונים נגד טנקים.
תמ"ק - תת מקלע.

רכבי קרב באוויר, בים וביבשה בצה"ל
טג"ש - טנק גישור.
נגמ"ש - נושא גייסות משוריין.
פומ"ה - פורצת מכשולים הנדסיים (רכב חיל הנדסה).
תומ"ת - תותח מתנייע.
אח"י - אונית חיל הים.
סטי"ל - ספינת טילים.
מזל"ט - מטוס זעיר ללא טייס.
מל"ט - מטוס ללא טייס.
מסק"ר - מסוק קרב.

מונחים וסוגי תחמושת בצה"ל
טק"ק - טיל קרקע קרקע.
אב"כ - אטומי ביולוגי כימי.
אלפ"א - (תותחנים) אמצעי לנשיאת פגזים ארטילריים.
אלפ"ה - אמצעים לפיזור הפגנות.
ח"ק - חסר קליע.
ח"ש - חודר שריון.
נ"א - נגד אדם.
נ"ט - נגד טנקים.
נ"מ - נגד מטוסים.
פצמ"ר - פצצת מרגמה.
תול"ר - תותח ללא רתע.

ציוד עזר ללחימה ולוגיסטי בצה"ל
אמר"ל - אמצעי ראיית לילה.
בזנ"ט - ברזל זוויתי נטוי.
מזקו"ם - מערכת זחלים, קפיצים ומרכבים.
מ"ק - מכשיר קשר/ מוצב קבע / מחנה קבע.
צמ"ה - ציוד מכני הנדסי.
שפכו"ד - שכפ"ץ ואפוד, כינוי לאפוד מגן מתקדם מהשכפ"ץ.
שכפ"ץ - שכבת פיצוץ (במקור שם למיגון של מוצבים, כיום כינוי לאפוד-מגן).

בסיסים, מחנות ומבנים בצה"ל
חמ"ל - חדר מלחמה.
בח"א - בסיס חיל אוויר.
בה"ד - בסיס הדרכה.

לקראת גיוס וצו ראשון- שלישות מנהל ופקידות
בקו"ם - בסיס קליטה ומיון.
מלש"ב - מועמד לשירות ביטחון.
קב"א - קבוצת איכות.
דפ"ר - דירוג פסיכוטכני ראשוני.


כוח אדם- שלישות, מנהל ופקידות
פז"מ - פרק זמן מינימאלי.
פק"ל - פקודת קבע ללוחם.
קב"ן - קצין בריאות הנפש.
ת"ש - תנאי שירות.

ראשי תיבות- כלליים
פו"מ - פיקוד ומטה.
מפק"צ - מפקד צוות.
מו"פ - מחקר ופיתוח.
ד"צ - דואר צבאי.
בט"ש - בטחון שוטף.
פח"ע - פעילות חבלנית עוינת. לפי כללי הדקדוק הצה"לי, יש לומר פַחַ"ע, בפה רפה.
מגל"ר - מכשיר גילוח לניקוי רובה.
רפא"ל - הרשות לפיתוח אמצעי לחימה.
תע"ש - התעשייה הצבאית.
תע"א - התעשייה האווירית.
תו"ל - תורת לחימה.
בלמ"ס - בלתי מסווג.
גבנ"צ- גבינה צהובה.
מלר"ז- מרגרינה לחם ריבה זיתים (ארוחת בוקר בקיצור).
טפ"ש - טיפול שבועי.
רק"מ - רכב קרבי ממונע (טנק, פומ"ה, ג'יפ וכו').
פקל"ץ - פקודות קבע לצוער.
חמשו"ש - חמישי שישי ושבת.
בזנ"ט - ברזל זווית נטוי.
רשת"ב - ראשי תיבות.

סלנג צה"לי
משמ"ש - מטבחים שמירות מטבחים שמירות.
צפל"ד - צעיר פעור לח ודביק.

מכירים כמה ראשי תיבות נוספים ורוצים להוסיף ? כתבו את ההצעות שלכם בתגובות בתחתית המילון או שלחו אלינו לדוא"ל האתר tamir@yehida.co.il
.

הוסיפו תגובה
   
  שם מלא
  כותרת
 
    תוכן

   
שכחתם  - שכחתם 23-11-2015 05:49:42
מ"צ משטרה צבאית
אמיר  - אדיר!!!!!!!!!!!! 16-09-2015 04:44:58
יה זה עוזר לי ליהות קב''ן קצין בריאות הנפש וגם ת''ש תנאי שירות
אלמוני  - לא ידוע 27-07-2015 12:07:42
ש"צ זה -שתוק צעיר
יונתן מטר  - טבעוני 27-07-2015 12:02:01
ש'צ=שתוק צעיר
זבל  - מושלמת שאין כמוה הכי נדירה בעולםם 27-07-2015 11:58:13
ש"צ-שתוק צעיר
זבל  - מושלמת שאין כמוה 27-07-2015 11:56:55
ש"צ=שתוק צעיר
אדרי  - צהל 12-05-2014 15:01:18
זה עזר לי מאוד בש"ב -שעורי בית תודה
ליטל בן חיון  - למה? 19-04-2014 14:06:57
למה לא נתתם לי את מה שחיפשתי אז עכשיו אני רוצה את התשובה של מה הם ראשי התיבות של אב״גד
יעיי י  - חזר שק''ם 02-11-2013 08:20:20
חסר שק''ם הכי חשוב
מניסיון... 30-07-2013 22:37:37
שצת״ק- שתוק צעיר תכין קפה
אלמוני 30-07-2013 22:36:50
שצת״ק- שתוק צעיר תכין קפה
מבינה עניין  - כללי 18-05-2013 00:25:49
ס״ש- סוף שבוע
סש״א- סוף שבוע ארוך
שוש- שישי ושבת
חמשוש- חמישי שישי ושבת
שת״צ- שתוק צעיר
ש״פ- שקט פעור
עינב  - חיל הים 03-03-2013 13:18:14
שכחתם את התפקיד הכי כייף בחיל הים - מדסית
אחד שיודע  - טעות 25-02-2013 05:43:34
רקמ זה רכב קרבי משוריין(!), לא ״ממונע״
דני דין  - מה זה רשת"ג? 08-02-2013 09:39:25
מי יודע מה זה רשת"ג?
צחי  - שכחתם 25-12-2012 18:22:38
לוטר-לוחמה בטרור
קלצ-קליעה וצליפה
לוז-לוחמה זעירה
קלב-קרוב לבית
בוגי 16-10-2012 13:02:49
!!שכחתם תדבר הכי חשוב שעושים כל בוקר ביומו
גלח"צ - גילוח וצחצוח
??  - חסרות דרגות 08-09-2012 21:52:48
סגן ורס"ל
יהודי  - רק"ם זה- 02-08-2012 14:36:05
רכב קרבי משוריין ופה כתוב-רכב קרבי ממונע (בדוק!!)
גולנצ׳יק  - שצ״ש 30-07-2012 14:36:21
שתוק צעיר שמן חחח

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

מדריכים


Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 420

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724
תמונה
קרב מגע ביחידות המובחרות - חלק 2
תמונה
הכל על שברי מאמץ !
תמונה
מנילה, כל מה שרציתם לדעת
תמונה
קבוצות ההכנה לצה"ל
תמונה
המדריך השלם לבקו"ם
תמונה
יום המא"ה - מיון איתור והתאמה
תמונה
כל מה שרציתם לדעת על גימלים !
כניסה לאגף    
 


כל הזכויות שמורות לאתר יחידה - אתר יחידות צה"ל © 2004 - 2015 (האתר הינו אתר פרטי ואינו אתר רשמי צה"לי) פרסום באתר | אודות אתר יחידה | צור קשר | מפת האתר