Notice: Undefined variable: styleid in /home/yehidaco/public_html/jvb_core.php on line 47

Notice: Undefined variable: wrapperID in /home/yehidaco/public_html/jvb_core.php on line 48
רוח צה"ל

התחברות לאתר הירשם לאתר
זכור אותי
 
שכחתי סיסמא

תמונות שנוספו לאחרונה


באדיבות yes
באדיבות yes
באדיבות yes
לוחמת סנפיר בצלילה
לוחמי ילת
גדוד גפן- בה
לוחמים בזרוע הים
תג גדוד אב
תג בהל
תג יחידת יהלו
רוח צבא הגנה לישראל
דבקות במשימה
החייל ילחם ויפעל באומץ לב נוכח כל הסכנות והמכשולים שבפניו, ימשיך וידבק במשימתו באומץ לב,
בנחישות ובתבונה, עד כדי חירוף הנפש.
הדבקות של חיילי צה"ל במשימתם היא יכולתם ונכונותם להילחם באומץ לב,
גם אל מול הסכנות במצבים הקשים ביותר, להמשיך ולחתור להשגת המטרה, בהתאם לנסיבות,
באופן מלא וביעילות, בשיקול דעת ולא בפזיזות, חרף כל קושי,
לחץ ומצוקה ואף חרף סכנה לחייהם.


אחריות
החייל יראה את עצמו שותף פעיל בהגנה על ביטחון המדינה ואזרחיה ויבצע
את תפקידו באופן החלטי ונמרץ ובמסגרת סמכותו.
אחריות חיילי צה"ל היא השותפות המעשית שלהם ונכונותם למצות את יכולתם במרבית,
בהגנה על המדינה וריבונותה ועל חיי האזרחים ושלומם, במסגרת הסמכויות הנתונות להם בצה"ל,
בביצוע מלא ונחרץ של תפקידיהם, תוך גילוי מתמיד של מעורבות,
יוזמה ושקידה, ובנכונות מובהקת לקחת חלק בכל תוצאה.

אמינות
החייל יחתור, בכל מעשיו, למילוי תפקידו באופן נכון, ברמה המקצועית
הגבוהה ביותר, החל בהכנות קפדניות ויסודיות וגמור בדיווח אמת ישר, מלא
ומדויק.
אמינות חיילי צה"ל היא דרכם לבצע כל פעולה צבאית בדרך המושלמת, על יסוד מיומנותם המעשית,
מתוך אמונה והכרה שהם פועלים בדרך המקצועית הנכונה,
תוך נכונות מתמדת להציג את הדברים כהווייתם, בתכנון, בביצוע ובדיווח אמת,
בשלמות ובדייקנות, באומץ, בכנות ובהגינות.

דוגמה אישית
החייל ינהג על פי הנדרש ממנו ויקיים את שהוא דורש, בהזדהות ובתבונה,
מתוך הכרה ביכולתו ובאחריותו להוות מופת ראוי לסביבותיו.
הדוגמה האישית של חיילי צה"ל היא פעולתם על פי הנדרש, מהם ועל ידיהם, תוך
נכונות מובהקת ומשכנעת לשמש דוגמה לסביבתם, בפעולותיהם ובהתנהגותם,
ליצור, לקיים ולטפח הזדהות הדדית ואחריות משותפת לביצוע התפקידים ולהשגת
המשימות בדרכים הנכונות, בכל תחומי הפעילות הצבאית.


חיי אדם
החייל ישמור על חיי אדם מכל משמור, מתוך הכרה בחשיבותם העליונה,
ויסכן את עצמו או את זולתו אך ורק, במידה הנדרשת לביצוע המשימה.
קדושת החיים בעיני חיילי צה"ל תבוא לידי ביטוי בכל מעשיהם, בתכנון שקול
ומדוקדק, באימון מושכל ובטיחותי ובביצוע נכון, בהתאם למשימה, במידת
ההסתכנות הראויה ובמידת הזהירות הראויה באופן מקצועי ובמאמץ מתמיד
להקטין את הפגיעה בנפש למידה הנדרשת להשגת המשימה.

טוהר הנשק
החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לשם הכרעת האויב במידה הנדרשת לשם כך
ויתרסן, כדי למנוע פגיעה שלא לצורך בחיי אדם, בגופו, בכבודו וברכושו.
טוהר הנשק של חיילי צה"ל הוא השימוש המרוסן שהם עושים בנשקם ובכוחם,
בביצוע המשימות רק במידה הנדרשת להשגתן, ללא פגיעה מיותרת בחיי אדם,
בגופו, בכבודו וברכושו, הן בחיילים, הן באזרחים ובמיוחד בחסרי ישע, בעת
מלחמה ובפעולות בטחון שוטף, בעת רגיעה ובעת שלום.

מקצועיות
החייל ישאף להכיר ולהבין את עולם הידע של תפקידו הצבאי וישלוט בכל
מיומנות הנדרשת לביצוע התפקיד.
המקצועיות של חיילי צה"ל היא יכולתם לבצע את תפקידם הצבאי באופן נכון,
תוךחתירה להצטיינות ולשיפור מתמיד של ההישגים, האישיים והיחידתיים,
על ידיהרחבת הידע ושכלול המיומנות,
על פי לקח הניסיון ומחקר המורשת ועל יסוד הבנה מתרחבת ומתעמקת של עולם הידע הצבאי שלהם.


משמעת
החייל יפעל לביצוע מושלם ומוצלח של הנדרש ממנו על פי הפקודות ועל פי
רוחן, במסגרת החוק.
המשמעת של חיילי צה"ל היא נכונותם לפעול במלוא כוחותיהם לביצוע הנדרש מהם,
באופן מושלם, על פי הבנתם את הפקודות שקיבלו, ובאופן מוצלח, על פי רוחן,
ונכונותם לציית לפקודות, תוך חתירה מתמדת לביצוע מתוך הבנה והזדהות,
כשהם מקפידים על מתן פקודות חוקיות ומתנערים מפקודות בלתי חוקיות בעליל.

נאמנות
החייל יפעל במסירות גמורה להגנה על מדינת ישראל וכלל אזרחיה, על פי פקודות צה"ל,
במסגרת חוקי המדינה ועקרונות הדמוקרטיה.
נאמנות חיילי צה"ל היא המסירות שלהם, בכל מעשיהם, למדינת ישראל מולדתם,
כלל אזרחיה וצבאה, ונכונותם המתמדת להילחם,
להקדיש את כל כוחותיהם ואף לחרף את נפשם בהגנה על חיי תושביה ושלומם ועל מדינת ישראל הריבונית,
על פי ערכי צה"ל ופקודותיו ותוך שמירה על חוקי המדינה ועקרונותיה הדמוקרטיים.

נציגות
החייל יראה את עצמו תמיד נציג ושליח של צה"ל, הפועל אך ורק מתוקף
הסמכויות והפקודות שניתנו לו.
הנציגות של חיילי צה"ל היא ההכרה, המתבטאת בכל מעשיהם, שהכוח הצבאי
שבידיהם והזכות להפעיל אותו נתונים להם אך ורק בהיותם חלק מצה"ל ונציגים
אחראיים שלו, המבצעים את תפקידיהם מטעמו, מתוקף סמכויותיהם,
על פי הפקודות שקיבלו ובהתאם להחלטות של צה"ל, צבאה של מדינת ישראל,
הפועל על פי חוקיה ונתון למרותה של ממשלתה.

רעות
החייל יחלץ תמיד לעזרת חבריו כשהם זקוקים לעזרתו או תלויים בו, חרף עלסכנה וקושי, עד כדי מסירות הנפש.
רעות חיילי צה"ל היא אחוות הלוחמים, מסירותם המתמדת אלה לאלה, נכונותם להושיט עזרה ראויה,
להיחלץ ואף לסכן את חייהם למען זולתם, ופעולתם לקיים ולחזק את לכידות יחידתם,
תוך שיתוף פעולה מלא בין היחידות, על יסוד אחדות
המטרות של צה"ל.
.

הוסיפו תגובה
   
  שם מלא
  כותרת
 
    תוכן

   
אוריאל  - חבל מאוד שהסרתם את ערכי היסוד של המסמך. 11-11-2012 12:29:45
הגנת המדינה, אהבת המולדת וכבוד האדם.
כנ"ל את טוהר הנשק.
admin  - ידיעת רוח צה"ל 30-04-2010 21:48:07
שלום לך Tal_m, לא ידידי, אין צורך לדעת את רוח צה"ל בע"פ... המשך גלישה מהנה.
admin 30-04-2010 15:25:33
מדרגה\תפקיד מסויים יש צורך בלדעת את רוח צה"ל בעל-פה?
nik  - good 27-10-2009 19:40:56
תודה רבה אל הניטונים

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

מדריכים


Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 420

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724

Warning: Creating default object from empty value in /home/yehidaco/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 724
תמונה
עבודה מועדפת לאחר השחרור
תמונה
האם לצאת מהארון בזמן הצבא ?
תמונה
הכל על שברי מאמץ !
תמונה
התמודדות עם לחץ פסיכולוגי בצבא
תמונה
יום המא"ה - מיון איתור והתאמה
תמונה
המחשה לכומתות צה"ל
תמונה
קרב מגע ביחידות המובחרות - חלק 1
תמונה
שיפור יכולות הגוף
כניסה לאגף    
 


כל הזכויות שמורות לאתר יחידה - אתר יחידות צה"ל © 2004 - 2015 (האתר הינו אתר פרטי ואינו אתר רשמי צה"לי) פרסום באתר | אודות אתר יחידה | צור קשר | מפת האתר